Få papir på din viden om ISO 13485 standarden og lovgivningen om medicinsk udstyr

Den 18.-20. marts 2014 inviterer Medicoindustrien til Medical Device ISO 13485 / QMS auditor kursus.

Man får viden og værktøjer, så man kan auditere i ISO 13485 standarden og den relaterede lovgivning.
Kurset har 3 hovedelementer, som er lovgivning om medicinsk udstyr, ISO 13485 og audit.
Gennem praktiske øvelser bliver der mulighed for at prøve at auditere efter standarden.

QA-RA-kursus

På kurset underviser bl.a. Senior Quality Consultant, Per Maegaard, Medicologic A/S

Læs hele programmet og tilmeld dig her.

Hvis du har spørgsmål omkring QA/RA, så kontakt

Asger Dahlgaard, Program Manager

Direct (+45) 22 47 41 06
ad@medicologic.com